نیمه ی ماه

در آسمان شب من

ستارگان زیادی می درخشند

ستارگانی که پرنورند

هستند و دروغند..

نیستند و چشم میدزدند..

در آسمان شب من

ماه تویی

قرص می شوی

نیم میشوی و گاه نیستی..

در آسمان شب من

دختریست

زیبا

با چشمانی بسته

و لبهایی خندان

که میچرخد

میرقصد

حول افکار شبانه ی من../ 1 نظر / 12 بازدید
خانوم مهندس

شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید من شبم تو ماه من بر آسمان بی‌من مرو این نوشتت هم مثل بقیه نوشته هات بی نظیر بود[گل]