با تو ام ...

یه پسر بچه ی اخمو یا دستای کثیف و موهای لخت و ذهن عصبی ...

دماغشو با آستینش پاک می کنه ... انگار نه اینگار که شکار نگاه منه !

بو می کشه هی ... معلوم نیست دنبال چی میگرده ...

چی خوشاینده واسش ... چی اذیتش می کنه ... ؟

من خوب میشناسمش ...

آره ... وقتی دلش پر باشه چشاش کوره ... بو کشیدن هاش بهانست ...

منو با عصبانیت نگاه می کنه ... اما انگار از من دلخور نیست ...

شاید یکی دلشو شکسته ... ها ؟

هی سعی می کنم بخندونمش اما انگار دلش خورده ... نه فقط شکسته ... !

می رم طرفش تا از دلش در بیارم اما از رو صندلیش بلند می شه ... 

نمی خواد همدردیمو .... بیشتر بهش نزدیک می شم ... چسبیده به دیوار اتاق ...

نمی تونه از زندون ذهن من فرار کنه ....

می خوام بغلش کنم اما منو می زنه .... لگد ... مشت ... چنگ ... اما من به زور ...

یه دفعه بغضش میشکنه و محکم منو بغلم می کنه ... !

دو تامون گریمون می گیره ...

 - حواسم نبود ... دلتو بی اجازه به هر غریبه ای امانت دادمش ...

   به خدا فکر نمی کردم اینجور بشه علی ... 

    چرا اینقدر اخمویی آخه ... می فهمنت یه روزی ... چرا اینقدر عجولی ... ؟

    یه بار می خواستم بکشمت ... می دونستی ... ؟

    خیلی بهت بد کردم ... می دونم علی ...

    اما کلی واست برنامه ریختم ! :) 

    همه چیزو جبران می کنم ... فقط بگو منو می بخشی ...

    می بخشی منو ؟

    علی با تو ام ؟

     علی ؟

/ 12 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بن بست

با صداقت و بزرگواری که علی داره حتما تورو می بخشه فقط بهش اطمینان کن و به صداقتش اعتماد داشته باش[لبخند]

مهشید

این علی که من میشناسمش کارش خیلی درسته.........مطمئن باش....اصلا کینه ای نیست...

محسن

علی ای علی فقط تمومش کن تموم، این جدال رو کش نده ، این داستان کوتاه رو رمان نکن فقط در کتاب و ببند و بگو برو به درک همین زندگی کن پسر، بي خيال اوني كه ميدوني و ميدونم زندگي همين لحظه ست نه فردا

مومو

علی کوچولو....دیگه کوچیک نیست [لبخند] تو منو می بخشی که انقدر دیر به دیر میام نه؟ می دونم می بخشی! نمی خواد بگی [زبان]

علی

خیلی چیزی به ذهنم میرسه...فقط نمی دونم چطوری بیانشون کنم... ذهنم درگیر شد...درگیر علی یی که از علی فاصله گرفت...که باارزش ترین سرمایه شو...دلشو...پیش هرکسی امانت گذاشت... چرا علی؟

سمانه

شب مثه هر شب بود و چن شب پیش و شبای دیگه.. اما علی تو نخه یه دنیای دیگه.... کسی که بزرگ شده اما آدم بزرگ نشده، هيچوقت آدم بزرگ نشي!!!

مومو

عکس جدیدت منو یاد مایکل تو فرار از زندان می ندازه!‌ [نیشخند] هه هه... الان حال کردی نه!؟‌ همین جوری الکی گفتم روحیه بگیری.... [زبان]

نادیا

علی با تو قهر نیست انقدر بلند صداش نکن ... صدات و میشنوه ... شاید تویی که جوابش و نمی شنوی....