بنويس ...

بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد سارا به سین سفرمان ایمان ندارد بعد از همان تصمیم کبری ابر دیگر سیل می بارد و یا باران ندارد بابا انار و سیب و نان را می نویسد حتی برای خواندنش دندان ندارد انگار بابا همکلاس اولیهاست هی مینویسد این ندارد آن ندارد بنویس آن مرد کی در باران می آید این انتظار خیسمان پایان ندارد ایمان،برادر گوش کن نقطه سر خط بنویس بابا مثل هر شب نیار ...

800px-Old_book_bindings.jpg

/ 6 نظر / 9 بازدید
کچل مچل بيکار

قالبت خيلی باحاله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خالا

قالب جديدت خيلی متفاوت و قشنگهخيلی با حاله.دوباره بهت سر می زنممم

dkh

چرا به روز نمی شی!

ارین سابق

برای بار 1 بد نیست ولی اگر از اشنایان یا دوستان کمک بگیری بهتر میشه مخصوصا اگه با یک ادم درس خون مشورت کنی

جون