یکی تیست یکی هست

 میگن تو زندگی هرکس
یکی هست، که نیست.. 
اما من وقتی با تو ام 
جای هیچکس 
خالی نیست..                                                                                                                                                                           
/ 1 نظر / 14 بازدید
مازیار

ما دیر به دنیا آمده ایم که زود به زود خسته می شویم!