میخواهم که بخواهی و تو باز نمی خواهی !

میخواهم صحنه ها را چون قطاری سریع السیر از تونل برق چشمانت عبور دهم تا

بدانی، هیچکدام از آن واگنها را به یاد نمی آوری ...‌!

به یاد نمی آوری که روزی همسفر ... همجهت بودیم ...

به یاد نمی آوری که روزی دستانمان چفت بود !

چون رابط واگنها ... محکم ... جدا نشدنی ...

گذر زمان و صدای گنگ ریل ها به هنگام عبور قطار باعث شد به فکر فرو روم که

پهلوانان چطور زنجیر را پاره می کنند ... ؟!

که چطور مردم زنجیر را پست و حقیر می دانند ... چطور به استحکام شک می کنند ...

چطور ... چطور به تو اعتماد کنم !؟

باز از واگنها برایت قصه می گویم ... که در تصادفات ... که بیرون از ریل ...

باز هم با هم هستند ...

- از پهلوانان ولایت شما چه خبر ؟!

هیچ ! پهلوان تعقل، پهلوان احساس را در معرکه مان با خاک یکسان کرد !

از خنده دلدرد می گیرم زمانی که به حرف هایمان فکر می کنم ... !

به حرفهایی که شکلشان زنجیر و جنسشان از کاه بود ...

که خودم را به واگنی چفت کرده بودم که نگاهش به انحرافی ها بود  ...

خنده را بغض هل میدهد !

همانطور شد که میخواستی ...

انحراف از مسیر ... پیج ...  پهلوان عرق ریخت ... مردم نگاه می کنند ... پهلوان فریاد

زد ... نفس، حبس شد ... اخطار های صاحب خانه ... کاسه ... سکه ها ...

پهلوان زنجیر را پاره کرد .... زمین، زنجیر را در آغوش کشید ... کاسه پر شد ...

صدای تلخ تشویق ... دور از معرکه ... صدای تو از بین آنان .... متاسفم ...

 

/ 20 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهتاب

قالب نو مبارک ... زیباست (حالا قالب یا صاحب قالب[چشمک])

بی تبار

چیه میخندی؟! پیداش کردی؟؟؟؟؟؟؟

سوچولو

قشنگ بود ............[لبخند]

220

قلب من خورده به قلب تو گره/ نكنه ناز كني باز كني اي دو گره

عاطفه

سلام یه غم و فهموندن این حس که آهای دوست دارم ولی طرف نمی فهمه!!!شبیه به خودم!شاید حس ات و اشتباه فهمیدم ولی خیلی من و یاد و خودم انداختی!

یکتا

سلام هیچ ! پهلوان تعقل، پهلوان احساس را در معرکه مان با خاک یکسان کرد ! ...؟ کاش یکی پهلوان احساس ، پهلوان تعقل را در معرکه با هم آشتی میداد! سرم گیج رفت از این بروبیا ی عقل و احساس .این که عقل دلو زیرپا میذاره و دل عقل نادیده میگیره چرا نمی تونن باهم دست بدندگناه من چیه؟؟

انتظار

خیلی قشنگ بود. تبریک میگم. قلم شیوا و زیبایی دارید. امیدوارم موفق باشید و شاد.

m

سلام وب قشنگ داری