هوی با تو ام

بذا کنا این عن بازیاتو 

تا کی میخوای با خودت بجنگی

یه نمه مرد باش

گوه خورده هرکی گفته این مرد بودن نیس

بریز به هم همه چیو

قاطی کن

یه یارم که شده

مثل بقیه ی آدما باش..!

بدبخ نباش اینقدر

داااد بزن ن

 

/ 5 نظر / 12 بازدید
نادیا

مرد باش گریه کن فریاد بزن همه چیز و بهم بزن اما خودت را فراموش نکن...!

مومو

علی؟خوبی؟ بیا یا من دعوا کن ... کلی به هم فحش می دیم ... قول می دم

asi

foghoolade

نادیا

مرد بودن داد زدن نمیخواهد...مرد بودن احساسات مردونه میخواهد...