زندگی جان!

زندگی جان

کم بودنت

گذرا بودنت..

هیچ چیز را در من تغییر نمیدهد..

بگذر

بمیران..

تو بیشتر از خیابان،

تو بیشتر از پیاده رو های شلوغ نیستی

همین که لگد مال نوه ام هم شوی 

برایم کافیست..

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
نادیا

خاطره هایت را از زندگی جدا کن...لگد مالی اش را برای خودش بگذار