نقطه ای

هنگامی که دور میشوی
تمام نگاهم به توست
تا زمانی که نیست شوی
چشم برنمیدارم از
کله ی نقطه ای ات 

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
مومو

كله ... دلم برات ...

moahmmad

چقدر دلم تمام شدن می خواهد از آن تمام شدن هایی که بشود نقطه سرِخط و آنگاه دیکته تمام شود و من دیگر آغاز نشوم !