گمشو

گمشو برو بیرون
از زندگی من!
زندگی من چیزی نیست که
چشمام میبینن
زندگی من
چیزاییه وقتی چشمام بستست میبینم.. گمشو..


 

/ 0 نظر / 22 بازدید