طیف

گاه

از نوعی نگاه خاص در تو

نوری به سمت من ساطع است

که فاصله را می تازد

قلب من را در ثانیه ای طی می کند، می گذرد و می پاشد به زندگی ام..

و این گونه است

که من زندگی را رنگی می بینم

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
. . .

فکر میکردم دیگه فرصتی پیش نیاد که برای نوشته های زیبات نظری بنویسم ، اما روی دنیارو کم کردیم ... من هنوز اون گوشم ، زانوهامو بقل گرفتمو نشستم [خواب] آره قلبتو میگم [گاوچران][فرشته]