بغض

هر بغض

تلاشی ست برای پمژپاژ اشکی سیاه

و غلیظی که نمیشوید  

ذره ای از گذشته ام..

تمام وزن من..

وزن دلم است بر تنم

که سنگینی می کند بر تمام سطوحی که من به دنبال خود می کشم

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
مومو

اینجا چه خبره؟

نادیا

هر بغض تلاشی است که دوستت دارم را نگویم چه تلاش بیهوده ای وقتی اشکهایم رسوایم میکنند