لیلی بریک

عزیزم

عمرم

شکنجه جانم

عشقم

لیلی

اشعارم را بپذیر

شاید دیگر

هیچگاه

هیچ چیز

نسرودم

"ولادیمیر مایاکوفسکی"


/ 1 نظر / 20 بازدید
نادیا

شاید دیگر ....