تا من..

از من تا من

دختریست تنها

با دلی به سرخی خون

که احساساتش

در آغوش باد غرور کسیست

که از اوست تا او..

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
زینب

و غم تبسم پوشیده ی نگاه گیاه است و غم اشاره ی محوی به رذّ وحدت اشیاست ن وصل ممکن نیست همیــــشــه فاصــلــه ای هســت (سهراب)